TCMB - Finansal hizmetlerde güven Nisan'da 3,8 puan arttı

2024 yılı Nisan ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 157,4 düzeyine yükseldi.

TCMB - Finansal hizmetlerde güven Nisan'da 3,8 puan arttı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 157,4 düzeyine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenirken, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı kaydedildi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı aktarıldı.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

2024 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 3,4, 4,4 ve 34,2 puanlık artış olduğu gözlendi.

  Hibya Haber Ajansı